MASKINBETJÄNING FÖR FLERA KVALITETER

Maskinbetjäning betyder att robotar laddar maskiner med produkter för bearbetning och plockar sedan ut dem igen. I plastindustrin kan robotarna t ex plocka ut färdiggjutna detaljer ur en plastspruta. Vid skärande bearbetning kan de ladda och plundra svarvar och fleroperationsmaskiner.

Hög tillgänglighet är en påtaglig vinst med maskinbetjäning. Maskinerna jobbar länge och säkert. Kvaliteten ökar, effektiviteten höjs och tid frigörs.

Ännu en fördel är att orienteringen kan behållas, vilket gör att efterföljande steg, som gradning, märkning eller montage, kan läggas till. En helt färdig produkt kan levereras direkt vid maskinen.

CNC-MASKINER OCH HELHETEN

Skärande bearbetning är en av våra specialistkompetenser. Tack vare lång erfarenhet och nära samarbeten med svensk tillverkningsindustri har vi i dag ett välgrundat processkunnande. Kraven från svenska företag på hög tillgänglighet och kontroll i varje steg av processen har eldat på vår utveckling och lärt oss vilka framgångsfaktorerna är.

Ju mer vi kan skapa en helhet kring CNS-maskinerna, desto bättre. Fröjd Automation levererar därför gärna även fixturer för inspänning av detaljerna i bearbetningsmaskinerna. Om automationen med fördel också kan inkludera gradning, märkning och tvättning, bidrar vi gärna med vårt processkunnande även där.

Den överordnade styrningen handlar ofta om god kommunikation med affärssystem och olika typer av uppföljningsvariabler. Också dessa delar av helheten är värda att finslipa.

KOMPLETT FÖR PLASTINDUSTRIN

Fröjd Automation bygger också större automationsceller i anslutning till plastsprutor.

Produkter kan t ex hämtas direkt från formsprutan och därefter utan omvägar färdigställas i robotcellen. Via automatisk skärning av ingöt, montage, clipsning, tejpning och ultraljudssvetsning är slutresultatet en komplett och felfri produkt.

Våra kunder är bl a underleverantörer till fordonsindustrin, vilket ställer höga krav på driftsäkerhet och kvalitet, ofta garanterad med hjälp av någon typ av 100 procentig visionkontroll.