PRECISION OCH FLEXIBILITET

Automatiskt montage ställer stora krav på mekanik, fixtur och precision i varje del av processen. Vår 30-åriga erfarenhet av maskinbyggnation för svensk industris behov av högkvalitativ mekanik, kombinerar vi i dag med robotars flexibilitet och förmåga till komplexa rörelser. Vi bygger robusta, användarvänliga och driftsäkra automationsceller som klarar att montera många varianter av produkter. Montagelinjerna kan ha många robotar som utför olika moment, men det är också möjligt att låta operatören göra vissa åtgärder manuellt.

KREATIV FRAMMATNING

Montage innebär alltid frammatning av komponenter. Här finns många olika tekniker, och vi använder dem alla. Vi samarbetar med flera olika leverantörer och väljer fritt den metod som är lämpligast för uppgiften: traditionella skålmatare, andra sorters vibratormatare eller visionguidad frammatning till robot.

Komponenterna kan snäppas fast, skruvas, ultraljudsvetsas eller limmas. Vi har varit med om mycket och har många beprövade lösningar på lager, men söker alltid nya kreativa idéer som kan förbättra helheten. Nyfikenhet och passion präglar vår företagskultur ner på detaljnivå.

PALETTBANOR ELLER RUNDBORD

Den sammanlänkande delen i en montagecell är ofta ett rundbord med flera stationer. Det kan också vara en palettbana där paletterna fördelar produkterna till flera olika montagestationer.

Genom att distribuera montageoperationer till flera stationer kan olika tempon genomföras parallellt. Operatören ställer också enkelt om montagelinjen för olika modeller av produkten genom att växla palletter eller fixturer.