OM FRÖJD AUTOMATION

Vi brinner för automation, och gillar höga krav och utmanande applikationer. Vi jobbar alltid hängivet och engagerat för att hitta bra och kreativa lösningar.

Tillsammans i 3BUTTON GROUP har vi många års erfarenhet av robotar, mekanik, fixturering och processkunnande. Vi kompletterar varandra väl och jobbar som en väloljad lagmaskin mot målet att med snabba, säkra och användarvänliga automationslösningar hjälpa våra kunder vara konkurrenskraftiga på sina marknader.

”VI ÄR EN TREKNAPPSFABRIK”

Behovet av användarvänlighet uttrycktes på ett bra sätt av Torbjörn Jonsson, VD på Delsbo Candle, i samband med ett projekt hos dem.

”Vi är en treknappsfabrik! Vi vill ha en startknapp, en stoppknapp och en knapp för återställning när något går fel – alla andra knappar är av ondo!”

Man kan säga att Torbjörn formulerade vår affärsidé och vårt erbjudande, samtidigt som han gav oss ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi måste ställa riktigt höga krav på oss själva som systembyggare, om vi vill fortsätta hjälpa svensk industri att vara konkurrenskraftig. Och det vill vi.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Att hålla flerskiftsproduktion igång med hög tillgänglighet, och att göra det långa stunder med personal utan tekniska kunskaper ställer höga krav på användarvänlighet.

Vår styrka som automationsleverantör är att vi kan bygga avancerade tekniska lösningar som vem som helst kan använda och som utan problem kan producera dygnet runt årets alla dagar.

Vi möjliggör också snabba omställningar, enkla uppstarter och hjälp vid felsökning. Operatören kan med hjälp av våra paneler enkelt och intuitivt starta, stoppa och drifta anläggningen, men också få vägledning för att avhjälpa fel och göra automatiska återstarter på ett organiserat sätt.

Tillsammans med våra kunder – några av Sveriges vassaste industriföretag, ofta underleverantörer till bilindustrin – har vi designat anläggningar som på ett driftsäkert sätt kan köras utan stopp riktigt länge.

LÄTT ATT STARTA

Inom bilindustrin körs produktionen ofta dygnet runt och inte sällan både med ordinarie och inhyrd personal. Vi ägnar därför en stor del av våra projekt åt att göra systemen så lätta att använda som möjligt.

När allt fungerar perfekt behövs bara start och stopp. Verkligheten bjuder dock på fel, störningar och oväntade händelser. Därför ska det vara lätt att återställa och komma igång på nytt.

 

Fröjd Automation i Lidköping ingår som en del i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP. Övriga bolag i gruppen är Front Automation ABIML technologies AB och Front AGV.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100MSEK och har ca 30 medarbetare.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till fordonsindustrin och andra krävande industrikunder.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock till livsmedelsindustrin.

Front AGV levererar kompletta lösningar med självkörande fordon (AGV:er och AMR:er) med speciellt fokus på produktion och kopplingar till automation.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

AUKTORISERAD ABB PARTNER

Front Automation är auktoriserad partner till ABB. Authorized Value Provider – AVP är ett globalt program för nära samarbetspartners till ABB inom olika områden. Front Automation är utvalda som samarbetspartner när det gäller applikationer inom Plocka, Packa och Palletera.

Samarbetet med ABB sker på flera plan och omfattar allt från försäljning och marknad till utveckling, apllikationskunnande och support. Närheten till ABB:s fabrik i Västerås är också en fördel för oss bär det gäller frågor kring produktion och utveckling.

I Västerås finns också ett kundcenter speciellt uppbyggt för demo och tester när det gäller Plock, Pack och Palletering som vi är fria att nyttja och dit vi också gärna bjuder med oss kunder när behov finns.