COLLABORATIVE ROBOTS

När arbetsområden avgränsas och rörelser övervakas kan vissa tempon utföras av en operatör, andra av en robot, i samarbete. ”Collaborative robots” är robotar som på ett säkert sätt delar på arbetsuppgifterna med människor i en och samma produktionsstation.
I viss falla kan små och ofarliga robotar stå helt öppet i produktion, men utmaningen ligger i att hitta smarta sätt att samarbeta även med större och kraftfullare robotar med längre räckvidd.
Flera av de stora robottillverkarna har haft stort fokus på att utveckla just collaborative robots. På Fröjd Automation ligger vi långt framme och ser stora möjligheter att ännu mer raffinerat bygga framtidens effektiva och säkra robotceller.

SÄKERHETEN FÖRST

Fröjd Automation har stor erfarenhet av att bygga säkra celler, genomföra riskanalyser och CE-märka kompletta produktionslinjer.
För att säkerställa att en operatör aldrig befinner sig i farligt område, använder vi en kombination av mekaniska skydd, ljusbommar och säkerhetsscanners. Medan operatörer arbetar inom robotens räckviddsområde säkrar vi robotens rörelser avseende position och hastighet med ABB:s beprövade säkerhetspaket SafeMove.

GOD TILLGÄNGLIGHET

Samtidigt som vi aldrig kompromissar med linjens säkerhet måste vi göra arbetsstationerna lättillgängliga för operatörerna. Lättillgängligheten gör stor skillnad för effektiviteten.

För att det ska vara både säkert och trivsamt lägger vi därför mycket energi på ergonomi, arbetsmiljö och användarvänlighet när vi utformar stationerna.
Fröjd Automation bygger laddstationer, montagestationer och andra manuella stationer med tanke på de människor som ska jobba där. Och tycka om det också.