Våra kunder

Våra kunder är några av de vassaste företagen inom svensk industri, ofta underleverantörer till bilindustrin. Kraven på produktionsutrustningen är därefter: skyhöga.

Alla våra kunder har fokus på lean production och högsta möjliga tillgänglighet. Vår utgångspunkt inför varje automatiseringsprocess är därför att fråga oss hur vi skulle gå tillväga om det gällde vår egen fabrik och vår egen konkurrenskraft på marknaden. Och så bygger vi en automationslösning som vi önskat att den fungerat för oss, en lösning som skulle gjort oss snabbare, säkrare och bättre än konkurrenterna.

Öppenhet och samarbete

Med 30 års erfarenhet av processer och produktionsteknik har vi en stor bank av smarta lösningar, men vi ifrågasätter ändå allt vi gjort tidigare. Den som säger ”så har vi alltid gjort” får sitta i skamvrån resten av dagen.

Vi vet att vi når bäst resultat för nästa kreativa lösning i ett nära, vidsynt och öppet samarbete tillsammans med våra kunder. Därför vill vi arbeta transparent och på ett ödmjukt sätt inkludera kunden i arbetet.

Ett urval av våra kunder finns nedan: